In Juli 2019 is Elevate met een aantal dansers naar Servië vertrokken voor het ondersteunen van een lokale hulpverleningsorganisatie HC Shalom in Backa Palanka. Onder andere door het invullen van workshops, het dansen en de uitvoering van bijvoorbeeld een flashmob in het vluchtelingenkamp in Sombor en hulpverlening aan lokale Roma in Backa Palanka hebben deze dansers kunnen bijdragen aan enerzijds het reeds lang bestaande vluchtelingenprobleem in(of vlakbij) europa en anderzijds de lokale na-oorlogse gemeenschap aldaar.