Brouwersgracht

Onze doelstelling

We hebben de doelstellingen van het cultuurfonds als volgt (formeel) in onze statuten geformuleerd:

Het stimuleren van cultuurparticipatie op het gebied van beeldende kunst, theater, letteren, drama, dans, muziek, muziektheater en audiovisuele kunst ten behoeve van het algemeen nut en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het voeren en beheren van een studenten- en instrumentenfonds;
  2. Het drijven van een culturele instelling, waaronder het exploiteren van een (pop)podium, muziekoefenruimtes en horecavoorzieningen in het kader van culturele en maatschappelijke doeleinden;
  3. het organiseren van algemeen toegankelijke evenementen, concerten en voorstellingen;
  4. het beschikbaar stellen van faciliteiten ten behoeve van bands, artiesten en kunstenaars; en
  5. de activiteiten uit te voeren ten behoeve van het algemeen nut en zonder winstoogmerk. Hiertoe rekenen we onder andere projecten die uiting geven aan een maatschappelijke betrokkenheid in Nederland en daarbuiten.